Privacy Policy

Privacy & Cookies

Drhosting heeft deze privacy verklaring opgesteld om aan te tonen dat wij uw privacy zeer serieus nemen. Het onderstaande zet uiteen hoe wij binnen de website van Drhosting (www.drhosting.be) met (persoonsgegevens) omgaan.

Alle gegevens die door Drhosting worden verzameld, zullen strikt vertrouwelijk bewaard worden en zullen niet worden uitgeleend, verhuurd of verkocht, noch op een of andere manier aan derden worden openbaar gemaakt tenzij dit noodzakelijk is voor de derden om hun werkzaamheden te kunnen verrichten dan wel Drhosting ingevolge de wet/regelgeving daartoe wordt verplicht. De informatie die u aan Drhosting geeft, zal met de grootst mogelijke zorg behandeld worden.

Alle gegevens die worden verstrekt, worden door Drhosting uitsluitend gebruikt voor het doel waarvoor de gegevens zijn verstrekt en na toestemming van de bezoeker. Dat kan o.a. zijn om het op maat kunnen leveren van redactionele en commerciële informatie aan bezoekers en om bestellingen die zijn geplaatst via de website zo gemakkelijk mogelijk te laten verlopen.

Registratie, verwerking en gebruik van persoonsgerelateerde gegevens op  de drhosting.be Website

Bij elk bezoek aan onze website herkent onze webserver automatisch het ip-adres van de bezoeker. Dit gebruiken wij voor de verwerking van problemen met onze server en voor de administratie van onze site.

Het ip-adres wordt tevens gebruikt voor statistische doeleinden, zoals het vaststellen van het aantal bezoeken aan onze website. Tijdens een bezoek aan de website kunnen de volgende gegevens worden bewaard:

 • het emailadres van een bezoeker als deze reacties/vragen plaatst;
 • het emailadres van een bezoeker als de bezoeker dit zelf geeft;
 • de voornaam van een bezoeker als de bezoeker dit zelf geeft;
 • de naam van een bezoeker als de bezoeker dit zelf geeft;
 • de domeinnamen van andere sites die de bezoeker heeft bezocht om naar de website van drhosting te komen
 • alle relevante informatie t.a.v. de pagina’s die de bezoeker op de website heeft bezocht;
 • adres (gemeente, postcode, straat + nummer) van een bezoeker als de bezoeker dit zelf geeft aan de website;
 • Telefoonnummer van een bezoeker als de bezoeker dit zelf geeft aan de site

Gebruik van uw gegevens voor reclamedoeleinden: 

Bij drhosting.be gebruiken wij uw gegevens voor de volgende doeleinden: om uw koopervaring permanent te verbeteren en klantvriendelijk en individueel voor u vorm te geven; om met u over bepaalde producten of marketingacties te communiceren; en om u producten of dienstverleningen aan te bevelen, die u zouden kunnen interesseren.

Wij gebruiken hiervoor bestaande informatie, zoals bijvoorbeeld ontvangst- en leesbevestigingen van e-mails, informatie over het door u gebruikte eindapparaat, uw verbinding met internet, besturingssysteem en platform, datum en tijd van het bezoek aan de homepage, of producten die u bekeken hebt en informatie die wij van u ontvangen (met inbegrip van automatisch overgedragen of gegenereerde informatie) hebben.

Tegen het gebruik van uw persoonsgerelateerde gegevens voor reclamedoeleinden kunt u op ieder willekeurig moment in zijn totaliteit of voor bepaalde activiteiten bezwaar aantekenen, zonder dat hiervoor kosten ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de contactgegevens  (bijv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende.

Nieuwsbrief:

Voor het verzenden van de nieuwsbrief gebruiken wij het door u aangegeven e-mailadres en hebben hiervoor uw bevestiging nodig, dat u als eigenaar van het e-mailadres akkoord gaat met de ontvangst.

Verwerking gegevens nieuwsbrief

Het doel van de gegevensverzameling over ontvangers van de nieuwsbrief is inzicht te krijgen in het lees- en klikgedrag. Hiermee krijgen we inzicht in wie de nieuwsbrief opent, hoe vaak en wanneer. Ook wordt duidelijk op welke link wordt geklikt. Het verzendtijdstip en de inhoud van de nieuwsbrief kan daardoor beter worden afgestemd op de wensen van de lezers. Voor de verwerking van de gegevens wordt met Mailchimp een verwerkersovereenkomst gesloten. De gegevens worden niet gedeeld met andere partijen. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van toestemming door de gebruikers. De gegevens worden binnen vier weken nadat een gebruiker zich heeft uitgeschreven verwijderd.

Mocht u geen nieuwsbrief meer van ons willen ontvangen, dan kunt u daar op ieder willekeurig moment bezwaar tegen aantekenen, zonder dat hiervoor kosten ontstaan. Een mededeling in tekstuele vorm aan de onder punt 1 genoemde contactgegevens (bijv. e-mail, brief) is hiervoor voldoende. Vanzelfsprekend vindt u ook in iedere nieuwsbrief een afmeldingslink.

Cookies

Onze site maakt bovendien gebruik van zogenaamde cookies. Dat zijn kleine bestanden die door uw computer worden gedownload als u onze website bezoekt. Deze kleine bestanden houden bij welke pagina’s op de drhosting.be website door de bezoeker tijdens een sessie worden bezocht. De gegevens die wij op die manier verkrijgen blijven anoniem. Mocht u dat willen, dan kunt u uw computer zo instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

Waarom gebruiken we cookies? 

Wij plaatsen deze bestandjes zodat we de vormgeving en inhoud van onze site af kunnen stemmen op de wensen van de bezoeker. Ook is het door deze cookies mogelijk snel en eenvoudig artikelen van deze website te delen, video’s te tonen op de site en bezoekers te informeren als er nieuwe artikelen zijn.

Functionele cookies

Deze cookies zijn noodzakelijk om de website goed te laten werken.

Analytische cookies Google

Op de site worden analytische cookies van Google Analytics gebruikt. De laatste 3 cijfers van het IP-adres van de bezoeker worden geanonimiseerd. Met Google is hiervoor een verwerkersovereenkomst afgesloten. De gegevens die worden verzameld via de analytische cookies worden niet gedeeld met andere partijen.

Wat is onsite targeting? 

Op de website worden op basis van een cookietechnologie gegevens voor het optimaliseren van onze reclame en van het gehele online-aanbod verzameld. Deze gegevens worden niet gebruikt om u persoonlijk te identificeren, maar dienen alleen voor een pseudonieme evaluatie van het gebruik van de homepage. Met deze technologie kunnen wij u reclame en/of bijzondere aanbiedingen en diensten presenteren, waarvan de inhoud gebaseerd is op het verband met de door de clickstream-analyse verkregen informatie (bijvoorbeeld reclame die erop gericht is dat er de afgelopen dagen uitsluitend spanwanden werden bekeken). Ons doel hierbij is om ons online aanbod voor u zo aantrekkelijk mogelijk op te zetten en u reclame te presenteren, die overeenkomt met uw interesses.

Re-targeting

Onze websites gebruiken hierbij zogenaamde re-targeting-technologieën. Wij gebruiken deze technologieën om voor u het internetaanbod interessanter te maken Deze techniek maakt het mogelijk om internetgebruikers die reeds belangstelling hebben voor onze producten, met reclame aan te spreken op de website. Wij zijn ervan overtuigd dat de weergave van een gepersonaliseerde, op interesses afgestemde reclame over het algemeen interessanter is voor de internetgebruiker dan reclame die niet zo persoonlijk gericht is. Deze vorm van reclame vindt geheel op pseudonieme wijze plaats.

Bij gebruik van onze site worden cookies gebruikt en daarmee gebruiksgegevens van u geregistreerd, opgeslagen en gebruikt. Verder worden uw gegevens in cookies tot na het einde van de browsersessie opgeslagen, zodat ze bijvoorbeeld bij uw volgende bezoeken van de websites weer opgeroepen kunnen worden.

Facebook Pixel 

Indien u ons uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven, doordat u op de hiervoor bedoelde button hebt geklikt, maken wij bij onze internetactiviteiten gebruik van ’Facebook Pixel’, van Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (’Facebook’). Hiermee wordt het gedrag van gebruikers bijgehouden na het zien of aanklikken van een Facebookadvertentie. Dit proces dient ter evaluatie van de effectiviteit van advertenties op Facebook voor statistisch gebruik en marktonderzoeksdoeleinden en kan bijdragen aan de verdere optimalisering van commerciële werving in de toekomst.

De verkregen gegevens zijn voor ons anoniem en verschaffen ons geen nadere informatie over de identiteit van de gebruiker. Wel worden de gegevens door Facebook opgeslagen en zodanig verwerkt dat koppeling aan een specifiek gebruikersprofiel mogelijk is. Facebook kan de gegevens daardoor gebruiken voor eigen reclamedoeleinden, overeenkomstig het privacybeleid van Facebook (https://www.facebook.com/about/privacy/).

U kunt zowel Facebook, als haar partners in staat stellen om advertenties op en buiten Facebook te plaatsen. Voor dit doeleinde kan bovendien een cookie op uw computer opgeslagen worden.

Toestemming voor het gebruik van de Facebook-pixel kan alleen verleend worden door personen die ouder zijn dan 13 jaar. Bent u jonger, dan dient een voogd toestemming te geven. In het algemeen geldt dat u het gebruik van cookies op uw computer kunt voorkomen door uw internetbrowser zo in te stellen, dat in de toekomst geen cookies meer worden opgeslagen op uw apparaat en dat reeds geplaatste cookies verwijderd worden. Het uitschakelen van alle cookies kan er echter toe leiden dat internetpagina’s minder goed functioneren.

U kunt het gebruik van cookies door derden, zoals Facebook, ook uitschakelen op de website van de Digital Advertising Alliance: http://www.aboutads.info/choices/

Retargeting en gegevensregistratie door derden voor reclamebanners

In het kader van retargeting en reclamebanners maken wij gebruik van services van derden, die op onze site cookies plaatsen. Het gaat hierbij om de volgende aanbieders:

Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, V.S.; https://www.facebook.com/about/privacy

Doel en grondslag gegevensverwerking Google

Het doel is inzicht te verkrijgen in het gedrag van bezoekers op de site. Om zo de site beter af te kunnen stemmen op de wensen van gebruikers. Doordat het IP-adres geanonimiseerd is, is invloed op de privacy van bezoekers gering. Verwerking van de gegevens vind plaats op basis van een gerechtvaardigd belang.

Bewaartermijn en verwerking gegevens

De verwerkte gegevens worden maximaal 26 maanden bewaard nadat de overeenkomst is uitgevoerd. Tenzij de wet een langere termijn voorschrijft. De voor de nieuwsbrief verwerkte gegevens worden bewaard totdat de toestemming daarvoor wordt ingetrokken. Een deel van de via de site en nieuwsbrief verkregen data wordt buiten de EU verwerkt.

Rechten van betrokkenen

Iedereen van wie wij gegevens hebben verzameld kan ons verzoeken:

inzage te geven in verzamelde persoonsgegevens

correcties aan te brengen in de eigen gegevens

de verwerking te staken en/of de gegevens te verwijderen

de persoonsgegevens over te dragen (‘data export’)

Het staat iedere betrokkene een vrij een klacht in te dienen bij een toezichthouder over de manier waarop drhosting.be gegevens verwerkt en/of betrokkenen informeert. Een toezichthouder is bijvoorbeeld de gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Contact Formulier

Alvorens bezoeker een bestelling kan plaatsen via de website dient de bezoeker een contact formulier in te vullen. De gegevens  die zijn verstrekt via het contactformulier (o.a. adres, telefoonnummer, e-mailadres, aflever- en betaalgegevens) door de bezoeker opgeslagen in een beveiligde database. De gegevens worden door drhosting.be opgeslagen zodat de bezoeker deze gegevens niet bij iedere nieuwe bestelling hoeft in de vullen. Ook dient steeds per bestelling de informatie aan drhosting.be verstrekt te worden. Alle gegevens die aan drhosting.be verstrekt worden, zullen uitsluitend gebruikt worden om:

 • Bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen;
 • De bezoeker te informeren over de status van de geplaatste bestelling;
 • De afhandeling van de betaling

Op verzoek verlenen wij aan de bezoekers van onze site toegang tot alle informatie die wij van hen bijhouden. Tevens bieden wij bezoekers de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens die wij van hen bijhouden, te corrigeren. Als u toegang wenst tot uw persoonlijke gegevens of deze wenst te verbeteren, gelieve u contact op te nemen op het hieronder vermelde adres.

Wijzigingen

Dit privacybeleid kan door drhosting.be worden gewijzigd. De wijzigingen worden bekendgemaakt op de website.

Indien u nog vragen heeft over deze privacy verklaring of vindt dat onze site niet in overeenstemming is met ons privacybeleid, neemt u dan contact op met:

Contactgegevens

Picture of Gertjan Devriendt

Gertjan Devriendt

Ik ben al jaren bezig met het zoeken naar de beste hosting voor mijn eigen websites. Daarom dacht ik, ik maak hier gewoon zelf een website over. Omdat er zo weinig vertrouwbare informatie te vinden is in België.

Leave a Replay

Gertjan heeft meer dan 10 jaar ervaring met het aanbieden van hostingadvies aan honderderden verschillende bedrijven en particulieren. 

Webhosting Reviews

Schrijf je in voor de nieuwsbrief

Wij respecteren uw privacy